X

کمپرسورها رفت و برگشتی کوچک

کمپرسورهای رفت و برگشتی ( پيستونی ) کوچک از توان 1kw تا 30 kw بوده و برای کارگاه ها و آزمايشگاه ها و صنايع پزشکی و ساير صنايع زير مورد استفاده قرار می گيرد .

کاتالوگ شماره 1

کاتالوگ شماره 2

کاتالوگ شماره 3

کاتالوگ شماره 4

دی ان ان